Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -60 1 -59 -57
15/02 kl 02 -112 -1 -113 -112
15/02 kl 03 -137 -2 -139 -142
15/02 kl 04 -129 -3 -132 -137
15/02 kl 05 -88 -5 -93 -98
15/02 kl 06 -28 -6 -34 -39
15/02 kl 07 34 -7 27 24
15/02 kl 08 84 -7 77 75
15/02 kl 09 111 -6 105 104
15/02 kl 10 112 -6 106 107
15/02 kl 11 86 -5 81 84
15/02 kl 12 41 -5 36 40
15/02 kl 13 -12 -4 -16 -13
15/02 kl 14 -59 -3 -62 -63
15/02 kl 15 -90 -3 -93 -
15/02 kl 16 -95 -4 -99 -
15/02 kl 17 -69 -4 -73 -
15/02 kl 18 -22 -5 -27 -
15/02 kl 19 32 -6 26 -
15/02 kl 20 79 -6 73 -
15/02 kl 21 108 -5 103 -
15/02 kl 22 114 -5 109 -
15/02 kl 23 94 -3 91 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 116 138 137 105
Laveste vannstand -139 -115 -58 -40 -65
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm