Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 53 -2 51 -
16/02 kl 01 -1 -1 -2 -
16/02 kl 02 -54 0 -54 -
16/02 kl 03 -97 0 -97 -
16/02 kl 04 -117 2 -115 -
16/02 kl 05 -108 3 -105 -
16/02 kl 06 -73 3 -70 -
16/02 kl 07 -22 5 -17 -
16/02 kl 08 30 6 36 -
16/02 kl 09 72 8 80 -
16/02 kl 10 96 10 106 -
16/02 kl 11 97 11 108 -
16/02 kl 12 75 12 87 -
16/02 kl 13 38 12 50 -
16/02 kl 14 -7 13 6 -
16/02 kl 15 -48 14 -34 -
16/02 kl 16 -74 13 -61 -
16/02 kl 17 -79 12 -67 -
16/02 kl 18 -59 12 -47 -
16/02 kl 19 -21 12 -9 -
16/02 kl 20 23 13 36 -
16/02 kl 21 62 15 77 -
16/02 kl 22 87 19 106 -
16/02 kl 23 94 22 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 116 138 137 105
Laveste vannstand -139 -115 -58 -40 -65
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm