Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 49 53 51 -
16/02 kl 01 -4 0 -2 -
16/02 kl 02 -56 -52 -54 -
16/02 kl 03 -98 -94 -97 -
16/02 kl 04 -117 -113 -115 -
16/02 kl 05 -107 -102 -105 -
16/02 kl 06 -72 -67 -70 -
16/02 kl 07 -20 -14 -17 -
16/02 kl 08 33 39 36 -
16/02 kl 09 76 83 80 -
16/02 kl 10 101 108 106 -
16/02 kl 11 103 110 108 -
16/02 kl 12 83 90 87 -
16/02 kl 13 47 56 50 -
16/02 kl 14 2 12 6 -
16/02 kl 15 -39 -28 -34 -
16/02 kl 16 -67 -55 -61 -
16/02 kl 17 -72 -60 -67 -
16/02 kl 18 -52 -38 -47 -
16/02 kl 19 -13 2 -9 -
16/02 kl 20 31 47 36 -
16/02 kl 21 70 87 77 -
16/02 kl 22 96 114 106 -
16/02 kl 23 107 125 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 125 144 145 116
Laveste vannstand -139 -117 -68 -47 -73
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm