Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -4 0 -2 -
16/02 kl 01 -3 1 -1 -
16/02 kl 02 -2 2 0 -
16/02 kl 03 -1 3 0 -
16/02 kl 04 0 4 2 -
16/02 kl 05 1 6 3 -
16/02 kl 06 1 6 3 -
16/02 kl 07 2 8 5 -
16/02 kl 08 3 9 6 -
16/02 kl 09 4 11 8 -
16/02 kl 10 5 12 10 -
16/02 kl 11 6 13 11 -
16/02 kl 12 8 15 12 -
16/02 kl 13 9 18 12 -
16/02 kl 14 9 19 13 -
16/02 kl 15 9 20 14 -
16/02 kl 16 7 19 13 -
16/02 kl 17 7 19 12 -
16/02 kl 18 7 21 12 -
16/02 kl 19 8 23 12 -
16/02 kl 20 8 24 13 -
16/02 kl 21 8 25 15 -
16/02 kl 22 9 27 19 -
16/02 kl 23 13 31 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 22 59 58 31
Laveste værets virkning -7 -2 26 31 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm