Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 79 26 105 -
17/02 kl 01 46 30 76 -
17/02 kl 02 3 33 36 -
17/02 kl 03 -43 35 -8 -
17/02 kl 04 -79 37 -42 -
17/02 kl 05 -97 39 -58 -
17/02 kl 06 -91 41 -50 -
17/02 kl 07 -63 43 -20 -
17/02 kl 08 -22 46 24 -
17/02 kl 09 23 48 71 -
17/02 kl 10 60 49 109 -
17/02 kl 11 83 51 134 -
17/02 kl 12 86 52 138 -
17/02 kl 13 71 52 123 -
17/02 kl 14 40 51 91 -
17/02 kl 15 2 52 54 -
17/02 kl 16 -35 53 18 -
17/02 kl 17 -61 54 -7 -
17/02 kl 18 -69 55 -14 -
17/02 kl 19 -57 56 -1 -
17/02 kl 20 -28 57 29 -
17/02 kl 21 8 58 66 -
17/02 kl 22 43 59 102 -
17/02 kl 23 68 59 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 116 138 137 105
Laveste vannstand -139 -115 -58 -40 -65
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm