Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 95 114 105 -
17/02 kl 01 65 84 76 -
17/02 kl 02 26 44 36 -
17/02 kl 03 -18 -1 -8 -
17/02 kl 04 -52 -36 -42 -
17/02 kl 05 -68 -51 -58 -
17/02 kl 06 -61 -42 -50 -
17/02 kl 07 -31 -9 -20 -
17/02 kl 08 11 36 24 -
17/02 kl 09 57 83 71 -
17/02 kl 10 95 119 109 -
17/02 kl 11 119 141 134 -
17/02 kl 12 123 144 138 -
17/02 kl 13 109 130 123 -
17/02 kl 14 79 102 91 -
17/02 kl 15 42 65 54 -
17/02 kl 16 7 29 18 -
17/02 kl 17 -19 3 -7 -
17/02 kl 18 -26 -4 -14 -
17/02 kl 19 -13 8 -1 -
17/02 kl 20 17 37 29 -
17/02 kl 21 54 74 66 -
17/02 kl 22 89 110 102 -
17/02 kl 23 113 135 127 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 125 144 145 116
Laveste vannstand -139 -117 -68 -47 -73
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm