Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 105 105 100
17/02 kl 01 - 76 75 73
17/02 kl 02 - 36 36 36
17/02 kl 03 - -8 -8 -7
17/02 kl 04 - -42 -41 -40
17/02 kl 05 - -58 -55 -56
17/02 kl 06 - -50 -47 -48
17/02 kl 07 - -20 -17 -19
17/02 kl 08 - 24 26 25
17/02 kl 09 - 71 73 72
17/02 kl 10 - 109 111 111
17/02 kl 11 - 134 136 135
17/02 kl 12 - 138 141 139
17/02 kl 13 - 123 127 125
17/02 kl 14 - 91 96 93
17/02 kl 15 - 54 59 56
17/02 kl 16 - 18 23 21
17/02 kl 17 - -7 -1 -4
17/02 kl 18 - -14 -7 -10
17/02 kl 19 - -1 8 3
17/02 kl 20 - 29 36 33
17/02 kl 21 - 66 72 70
17/02 kl 22 - 102 106 105
17/02 kl 23 - 127 130 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 109 116 138 137 105
Max. fra modell: 14/02 12 109 116 141 140 102
Max. fra modell: 14/02 00 109 110 139 138 96
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm