Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 16 35 26 -
17/02 kl 01 19 38 30 -
17/02 kl 02 23 41 33 -
17/02 kl 03 25 42 35 -
17/02 kl 04 27 43 37 -
17/02 kl 05 29 46 39 -
17/02 kl 06 30 49 41 -
17/02 kl 07 32 54 43 -
17/02 kl 08 33 58 46 -
17/02 kl 09 34 60 48 -
17/02 kl 10 35 59 49 -
17/02 kl 11 36 58 51 -
17/02 kl 12 37 58 52 -
17/02 kl 13 38 59 52 -
17/02 kl 14 39 62 51 -
17/02 kl 15 40 63 52 -
17/02 kl 16 42 64 53 -
17/02 kl 17 42 64 54 -
17/02 kl 18 43 65 55 -
17/02 kl 19 44 65 56 -
17/02 kl 20 45 65 57 -
17/02 kl 21 46 66 58 -
17/02 kl 22 46 67 59 -
17/02 kl 23 45 67 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 22 59 58 31
Laveste værets virkning -7 -2 26 31 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm