Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 79 58 137 -
18/02 kl 01 71 56 127 -
18/02 kl 02 47 54 101 -
18/02 kl 03 11 52 63 -
18/02 kl 04 -29 50 21 -
18/02 kl 05 -62 47 -15 -
18/02 kl 06 -81 44 -37 -
18/02 kl 07 -81 41 -40 -
18/02 kl 08 -60 40 -20 -
18/02 kl 09 -25 38 13 -
18/02 kl 10 15 38 53 -
18/02 kl 11 51 38 89 -
18/02 kl 12 76 37 113 -
18/02 kl 13 84 37 121 -
18/02 kl 14 73 37 110 -
18/02 kl 15 46 37 83 -
18/02 kl 16 11 37 48 -
18/02 kl 17 -26 37 11 -
18/02 kl 18 -55 35 -20 -
18/02 kl 19 -68 35 -33 -
18/02 kl 20 -63 33 -30 -
18/02 kl 21 -40 33 -7 -
18/02 kl 22 -7 32 25 -
18/02 kl 23 28 31 59 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 116 138 137 105
Laveste vannstand -139 -115 -58 -40 -65
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm