Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 56 31 87 -
19/02 kl 01 72 29 101 -
19/02 kl 02 71 29 100 -
19/02 kl 03 51 27 78 -
19/02 kl 04 19 26 45 -
19/02 kl 05 -18 24 6 -
19/02 kl 06 -52 23 -29 -
19/02 kl 07 -75 21 -54 -
19/02 kl 08 -79 21 -58 -
19/02 kl 09 -62 20 -42 -
19/02 kl 10 -29 19 -10 -
19/02 kl 11 11 18 29 -
19/02 kl 12 49 17 66 -
19/02 kl 13 77 16 93 -
19/02 kl 14 89 16 105 -
19/02 kl 15 80 16 96 -
19/02 kl 16 53 14 67 -
19/02 kl 17 16 14 30 -
19/02 kl 18 -24 13 -11 -
19/02 kl 19 -57 12 -45 -
19/02 kl 20 -76 11 -65 -
19/02 kl 21 -74 10 -64 -
19/02 kl 22 -53 10 -43 -
19/02 kl 23 -18 9 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 116 138 137 105
Laveste vannstand -139 -115 -58 -40 -65
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm