Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 79 99 87 -
19/02 kl 01 93 114 101 -
19/02 kl 02 92 112 100 -
19/02 kl 03 70 91 78 -
19/02 kl 04 37 58 45 -
19/02 kl 05 -1 21 6 -
19/02 kl 06 -36 -14 -29 -
19/02 kl 07 -60 -40 -54 -
19/02 kl 08 -65 -45 -58 -
19/02 kl 09 -49 -29 -42 -
19/02 kl 10 -17 1 -10 -
19/02 kl 11 22 39 29 -
19/02 kl 12 59 77 66 -
19/02 kl 13 87 104 93 -
19/02 kl 14 98 116 105 -
19/02 kl 15 87 107 96 -
19/02 kl 16 58 80 67 -
19/02 kl 17 21 42 30 -
19/02 kl 18 -19 1 -11 -
19/02 kl 19 -52 -32 -45 -
19/02 kl 20 -73 -52 -65 -
19/02 kl 21 -73 -50 -64 -
19/02 kl 22 -53 -28 -43 -
19/02 kl 23 -19 6 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 125 144 145 116
Laveste vannstand -139 -117 -68 -47 -73
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm