Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 87 88 82
19/02 kl 01 - 101 102 96
19/02 kl 02 - 100 100 -
19/02 kl 03 - 78 78 -
19/02 kl 04 - 45 44 -
19/02 kl 05 - 6 6 -
19/02 kl 06 - -29 -29 -
19/02 kl 07 - -54 -54 -
19/02 kl 08 - -58 -59 -
19/02 kl 09 - -42 -42 -
19/02 kl 10 - -10 -10 -
19/02 kl 11 - 29 28 -
19/02 kl 12 - 66 64 -
19/02 kl 13 - 93 91 -
19/02 kl 14 - 105 - -
19/02 kl 15 - 96 - -
19/02 kl 16 - 67 - -
19/02 kl 17 - 30 - -
19/02 kl 18 - -11 - -
19/02 kl 19 - -45 - -
19/02 kl 20 - -65 - -
19/02 kl 21 - -64 - -
19/02 kl 22 - -43 - -
19/02 kl 23 - -9 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 109 116 138 137 105
Max. fra modell: 14/02 12 109 116 141 140 102
Max. fra modell: 14/02 00 109 110 139 138 96
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm