Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 132 1 133 135
15/02 kl 02 80 -1 79 80
15/02 kl 03 55 -2 53 50
15/02 kl 04 63 -3 60 55
15/02 kl 05 104 -5 99 94
15/02 kl 06 164 -6 158 153
15/02 kl 07 226 -7 219 216
15/02 kl 08 276 -7 269 267
15/02 kl 09 303 -6 297 296
15/02 kl 10 304 -6 298 299
15/02 kl 11 278 -5 273 276
15/02 kl 12 233 -5 228 232
15/02 kl 13 180 -4 176 179
15/02 kl 14 133 -3 130 129
15/02 kl 15 102 -3 99 -
15/02 kl 16 97 -4 93 -
15/02 kl 17 123 -4 119 -
15/02 kl 18 170 -5 165 -
15/02 kl 19 224 -6 218 -
15/02 kl 20 271 -6 265 -
15/02 kl 21 300 -5 295 -
15/02 kl 22 306 -5 301 -
15/02 kl 23 286 -3 283 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 308 330 329 297
Laveste vannstand 53 77 134 152 127
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm