Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 133 133 133 135
15/02 kl 02 80 81 79 80
15/02 kl 03 53 54 53 50
15/02 kl 04 59 60 60 55
15/02 kl 05 98 99 99 94
15/02 kl 06 158 160 158 153
15/02 kl 07 218 220 219 216
15/02 kl 08 268 271 269 267
15/02 kl 09 295 298 297 296
15/02 kl 10 296 298 298 299
15/02 kl 11 271 273 273 276
15/02 kl 12 228 230 228 232
15/02 kl 13 176 178 176 179
15/02 kl 14 128 131 130 129
15/02 kl 15 96 99 99 -
15/02 kl 16 90 94 93 -
15/02 kl 17 117 121 119 -
15/02 kl 18 164 167 165 -
15/02 kl 19 218 221 218 -
15/02 kl 20 265 268 265 -
15/02 kl 21 294 298 295 -
15/02 kl 22 301 305 301 -
15/02 kl 23 283 286 283 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 305 317 336 337 308
Laveste vannstand 53 75 124 145 119
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm