Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 200 - 198 198
15/02 kl 01 135 133 133 133
15/02 kl 02 80 79 79 79
15/02 kl 03 50 53 53 52
15/02 kl 04 55 60 60 59
15/02 kl 05 94 99 99 98
15/02 kl 06 153 158 158 157
15/02 kl 07 216 219 219 219
15/02 kl 08 267 269 269 269
15/02 kl 09 296 297 297 296
15/02 kl 10 299 298 298 297
15/02 kl 11 276 273 273 272
15/02 kl 12 232 228 229 228
15/02 kl 13 179 176 177 176
15/02 kl 14 129 130 130 129
15/02 kl 15 - 99 98 97
15/02 kl 16 - 93 92 92
15/02 kl 17 - 119 118 118
15/02 kl 18 - 165 165 164
15/02 kl 19 - 218 218 218
15/02 kl 20 - 265 266 266
15/02 kl 21 - 295 295 295
15/02 kl 22 - 301 301 301
15/02 kl 23 - 283 283 282

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 301 308 330 329 297
Max. fra modell: 14/02 12 301 308 333 332 294
Max. fra modell: 14/02 00 301 302 331 330 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm