Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 1 1 1 3
15/02 kl 02 0 1 -1 0
15/02 kl 03 -2 -1 -2 -5
15/02 kl 04 -4 -3 -3 -8
15/02 kl 05 -6 -5 -5 -10
15/02 kl 06 -6 -4 -6 -11
15/02 kl 07 -8 -6 -7 -10
15/02 kl 08 -8 -5 -7 -9
15/02 kl 09 -8 -5 -6 -7
15/02 kl 10 -8 -6 -6 -5
15/02 kl 11 -7 -5 -5 -2
15/02 kl 12 -5 -3 -5 -1
15/02 kl 13 -4 -2 -4 -1
15/02 kl 14 -5 -2 -3 -4
15/02 kl 15 -6 -3 -3 -
15/02 kl 16 -7 -3 -4 -
15/02 kl 17 -6 -2 -4 -
15/02 kl 18 -6 -3 -5 -
15/02 kl 19 -6 -3 -6 -
15/02 kl 20 -6 -3 -6 -
15/02 kl 21 -6 -2 -5 -
15/02 kl 22 -5 -1 -5 -
15/02 kl 23 -3 0 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 22 59 58 31
Laveste værets virkning -7 -2 26 31 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm