Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 245 -2 243 -
16/02 kl 01 191 -1 190 -
16/02 kl 02 138 0 138 -
16/02 kl 03 95 0 95 -
16/02 kl 04 75 2 77 -
16/02 kl 05 84 3 87 -
16/02 kl 06 119 3 122 -
16/02 kl 07 170 5 175 -
16/02 kl 08 222 6 228 -
16/02 kl 09 264 8 272 -
16/02 kl 10 288 10 298 -
16/02 kl 11 289 11 300 -
16/02 kl 12 267 12 279 -
16/02 kl 13 230 12 242 -
16/02 kl 14 185 13 198 -
16/02 kl 15 144 14 158 -
16/02 kl 16 118 13 131 -
16/02 kl 17 113 12 125 -
16/02 kl 18 133 12 145 -
16/02 kl 19 171 12 183 -
16/02 kl 20 215 13 228 -
16/02 kl 21 254 15 269 -
16/02 kl 22 279 19 298 -
16/02 kl 23 286 22 308 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 308 330 329 297
Laveste vannstand 53 77 134 152 127
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm