Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 241 245 243 -
16/02 kl 01 188 192 190 -
16/02 kl 02 136 140 138 -
16/02 kl 03 94 98 95 -
16/02 kl 04 75 79 77 -
16/02 kl 05 85 90 87 -
16/02 kl 06 120 125 122 -
16/02 kl 07 172 178 175 -
16/02 kl 08 225 231 228 -
16/02 kl 09 268 275 272 -
16/02 kl 10 293 300 298 -
16/02 kl 11 295 302 300 -
16/02 kl 12 275 282 279 -
16/02 kl 13 239 248 242 -
16/02 kl 14 194 204 198 -
16/02 kl 15 153 164 158 -
16/02 kl 16 125 137 131 -
16/02 kl 17 120 132 125 -
16/02 kl 18 140 154 145 -
16/02 kl 19 179 194 183 -
16/02 kl 20 223 239 228 -
16/02 kl 21 262 279 269 -
16/02 kl 22 288 306 298 -
16/02 kl 23 299 317 308 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 305 317 336 337 308
Laveste vannstand 53 75 124 145 119
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm