Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 243 242 242
16/02 kl 01 - 190 189 189
16/02 kl 02 - 138 137 137
16/02 kl 03 - 95 94 94
16/02 kl 04 - 77 75 75
16/02 kl 05 - 87 85 85
16/02 kl 06 - 122 122 121
16/02 kl 07 - 175 174 173
16/02 kl 08 - 228 228 227
16/02 kl 09 - 272 271 270
16/02 kl 10 - 298 296 295
16/02 kl 11 - 300 298 297
16/02 kl 12 - 279 276 275
16/02 kl 13 - 242 239 238
16/02 kl 14 - 198 194 193
16/02 kl 15 - 158 155 153
16/02 kl 16 - 131 129 126
16/02 kl 17 - 125 123 121
16/02 kl 18 - 145 143 142
16/02 kl 19 - 183 181 180
16/02 kl 20 - 228 226 226
16/02 kl 21 - 269 268 266
16/02 kl 22 - 298 297 293
16/02 kl 23 - 308 308 302

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 301 308 330 329 297
Max. fra modell: 14/02 12 301 308 333 332 294
Max. fra modell: 14/02 00 301 302 331 330 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm