Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 271 26 297 -
17/02 kl 01 238 30 268 -
17/02 kl 02 195 33 228 -
17/02 kl 03 149 35 184 -
17/02 kl 04 113 37 150 -
17/02 kl 05 95 39 134 -
17/02 kl 06 101 41 142 -
17/02 kl 07 129 43 172 -
17/02 kl 08 170 46 216 -
17/02 kl 09 215 48 263 -
17/02 kl 10 252 49 301 -
17/02 kl 11 275 51 326 -
17/02 kl 12 278 52 330 -
17/02 kl 13 263 52 315 -
17/02 kl 14 232 51 283 -
17/02 kl 15 194 52 246 -
17/02 kl 16 157 53 210 -
17/02 kl 17 131 54 185 -
17/02 kl 18 123 55 178 -
17/02 kl 19 135 56 191 -
17/02 kl 20 164 57 221 -
17/02 kl 21 200 58 258 -
17/02 kl 22 235 59 294 -
17/02 kl 23 260 59 319 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 308 330 329 297
Laveste vannstand 53 77 134 152 127
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm