Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 287 306 297 -
17/02 kl 01 257 276 268 -
17/02 kl 02 218 236 228 -
17/02 kl 03 174 191 184 -
17/02 kl 04 140 156 150 -
17/02 kl 05 124 141 134 -
17/02 kl 06 131 150 142 -
17/02 kl 07 161 183 172 -
17/02 kl 08 203 228 216 -
17/02 kl 09 249 275 263 -
17/02 kl 10 287 310 301 -
17/02 kl 11 311 333 326 -
17/02 kl 12 315 336 330 -
17/02 kl 13 301 322 315 -
17/02 kl 14 271 294 283 -
17/02 kl 15 234 257 246 -
17/02 kl 16 199 221 210 -
17/02 kl 17 173 195 185 -
17/02 kl 18 166 188 178 -
17/02 kl 19 179 200 191 -
17/02 kl 20 209 229 221 -
17/02 kl 21 246 266 258 -
17/02 kl 22 281 302 294 -
17/02 kl 23 305 327 319 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 305 317 336 337 308
Laveste vannstand 53 75 124 145 119
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm