Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
17/02 kl 00 0% 0% 0% 306
17/02 kl 01 0% 0% 0% 276
17/02 kl 02 0% 0% 0% 236
17/02 kl 03 0% 0% 0% 191
17/02 kl 04 0% 0% 0% 156
17/02 kl 05 0% 0% 0% 141
17/02 kl 06 0% 0% 0% 150
17/02 kl 07 0% 0% 0% 183
17/02 kl 08 0% 0% 0% 228
17/02 kl 09 0% 0% 0% 275
17/02 kl 10 0% 0% 0% 310
17/02 kl 11 0% 0% 0% 333
17/02 kl 12 0% 0% 0% 336
17/02 kl 13 0% 0% 0% 322
17/02 kl 14 0% 0% 0% 294
17/02 kl 15 0% 0% 0% 257
17/02 kl 16 0% 0% 0% 221
17/02 kl 17 0% 0% 0% 195
17/02 kl 18 0% 0% 0% 188
17/02 kl 19 0% 0% 0% 200
17/02 kl 20 0% 0% 0% 229
17/02 kl 21 0% 0% 0% 266
17/02 kl 22 0% 0% 0% 302
17/02 kl 23 0% 0% 0% 327

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm