Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 297 297 292
17/02 kl 01 - 268 267 265
17/02 kl 02 - 228 228 228
17/02 kl 03 - 184 184 185
17/02 kl 04 - 150 151 152
17/02 kl 05 - 134 137 136
17/02 kl 06 - 142 145 144
17/02 kl 07 - 172 175 173
17/02 kl 08 - 216 218 217
17/02 kl 09 - 263 265 264
17/02 kl 10 - 301 303 303
17/02 kl 11 - 326 328 327
17/02 kl 12 - 330 333 331
17/02 kl 13 - 315 319 317
17/02 kl 14 - 283 288 285
17/02 kl 15 - 246 251 248
17/02 kl 16 - 210 215 213
17/02 kl 17 - 185 191 188
17/02 kl 18 - 178 185 182
17/02 kl 19 - 191 200 195
17/02 kl 20 - 221 228 225
17/02 kl 21 - 258 264 262
17/02 kl 22 - 294 298 297
17/02 kl 23 - 319 322 321

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 301 308 330 329 297
Max. fra modell: 14/02 12 301 308 333 332 294
Max. fra modell: 14/02 00 301 302 331 330 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm