Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 271 58 329 -
18/02 kl 01 263 56 319 -
18/02 kl 02 239 54 293 -
18/02 kl 03 203 52 255 -
18/02 kl 04 163 50 213 -
18/02 kl 05 130 47 177 -
18/02 kl 06 111 44 155 -
18/02 kl 07 111 41 152 -
18/02 kl 08 132 40 172 -
18/02 kl 09 167 38 205 -
18/02 kl 10 207 38 245 -
18/02 kl 11 243 38 281 -
18/02 kl 12 268 37 305 -
18/02 kl 13 276 37 313 -
18/02 kl 14 265 37 302 -
18/02 kl 15 238 37 275 -
18/02 kl 16 203 37 240 -
18/02 kl 17 166 37 203 -
18/02 kl 18 137 35 172 -
18/02 kl 19 124 35 159 -
18/02 kl 20 129 33 162 -
18/02 kl 21 152 33 185 -
18/02 kl 22 185 32 217 -
18/02 kl 23 220 31 251 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 308 330 329 297
Laveste vannstand 53 77 134 152 127
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm