Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 329 332 330
18/02 kl 01 - 319 324 319
18/02 kl 02 - 293 298 292
18/02 kl 03 - 255 260 254
18/02 kl 04 - 213 218 214
18/02 kl 05 - 177 184 179
18/02 kl 06 - 155 163 159
18/02 kl 07 - 152 160 156
18/02 kl 08 - 172 180 176
18/02 kl 09 - 205 214 209
18/02 kl 10 - 245 253 248
18/02 kl 11 - 281 289 283
18/02 kl 12 - 305 314 308
18/02 kl 13 - 313 321 316
18/02 kl 14 - 302 310 304
18/02 kl 15 - 275 282 275
18/02 kl 16 - 240 247 239
18/02 kl 17 - 203 209 202
18/02 kl 18 - 172 179 172
18/02 kl 19 - 159 165 158
18/02 kl 20 - 162 168 162
18/02 kl 21 - 185 189 184
18/02 kl 22 - 217 220 215
18/02 kl 23 - 251 253 248

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 301 308 330 329 297
Max. fra modell: 14/02 12 301 308 333 332 294
Max. fra modell: 14/02 00 301 302 331 330 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm