Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 44 66 58 -
18/02 kl 01 43 65 56 -
18/02 kl 02 42 63 54 -
18/02 kl 03 41 61 52 -
18/02 kl 04 39 60 50 -
18/02 kl 05 37 59 47 -
18/02 kl 06 36 58 44 -
18/02 kl 07 34 57 41 -
18/02 kl 08 32 55 40 -
18/02 kl 09 30 53 38 -
18/02 kl 10 29 53 38 -
18/02 kl 11 27 52 38 -
18/02 kl 12 26 52 37 -
18/02 kl 13 27 52 37 -
18/02 kl 14 28 53 37 -
18/02 kl 15 28 54 37 -
18/02 kl 16 27 54 37 -
18/02 kl 17 27 53 37 -
18/02 kl 18 26 53 35 -
18/02 kl 19 27 54 35 -
18/02 kl 20 27 52 33 -
18/02 kl 21 27 51 33 -
18/02 kl 22 26 49 32 -
18/02 kl 23 24 46 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 22 59 58 31
Laveste værets virkning -7 -2 26 31 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm