Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 248 31 279 -
19/02 kl 01 264 29 293 -
19/02 kl 02 263 29 292 -
19/02 kl 03 243 27 270 -
19/02 kl 04 211 26 237 -
19/02 kl 05 174 24 198 -
19/02 kl 06 140 23 163 -
19/02 kl 07 117 21 138 -
19/02 kl 08 113 21 134 -
19/02 kl 09 130 20 150 -
19/02 kl 10 163 19 182 -
19/02 kl 11 203 18 221 -
19/02 kl 12 241 17 258 -
19/02 kl 13 269 16 285 -
19/02 kl 14 281 16 297 -
19/02 kl 15 272 16 288 -
19/02 kl 16 245 14 259 -
19/02 kl 17 208 14 222 -
19/02 kl 18 168 13 181 -
19/02 kl 19 135 12 147 -
19/02 kl 20 116 11 127 -
19/02 kl 21 118 10 128 -
19/02 kl 22 139 10 149 -
19/02 kl 23 174 9 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 301 308 330 329 297
Laveste vannstand 53 77 134 152 127
Avvik gult nivå -81 -74 -52 -53 -85
Avvik orange nivå -97 -90 -68 -69 -101
Avvik rødt nivå -114 -107 -85 -86 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm