Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 271 291 279 -
19/02 kl 01 285 306 293 -
19/02 kl 02 284 304 292 -
19/02 kl 03 262 283 270 -
19/02 kl 04 229 250 237 -
19/02 kl 05 191 213 198 -
19/02 kl 06 156 178 163 -
19/02 kl 07 132 152 138 -
19/02 kl 08 127 147 134 -
19/02 kl 09 143 163 150 -
19/02 kl 10 175 193 182 -
19/02 kl 11 214 231 221 -
19/02 kl 12 251 269 258 -
19/02 kl 13 279 296 285 -
19/02 kl 14 290 308 297 -
19/02 kl 15 279 299 288 -
19/02 kl 16 250 272 259 -
19/02 kl 17 213 234 222 -
19/02 kl 18 173 193 181 -
19/02 kl 19 140 160 147 -
19/02 kl 20 119 140 127 -
19/02 kl 21 119 142 128 -
19/02 kl 22 139 164 149 -
19/02 kl 23 173 198 183 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 305 317 336 337 308
Laveste vannstand 53 75 124 145 119
Avvik gult nivå -77 -65 -46 -45 -74
Avvik orange nivå -93 -81 -62 -61 -90
Avvik rødt nivå -110 -98 -79 -78 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm