Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 279 280 274
19/02 kl 01 - 293 294 288
19/02 kl 02 - 292 292 -
19/02 kl 03 - 270 270 -
19/02 kl 04 - 237 236 -
19/02 kl 05 - 198 198 -
19/02 kl 06 - 163 163 -
19/02 kl 07 - 138 138 -
19/02 kl 08 - 134 133 -
19/02 kl 09 - 150 150 -
19/02 kl 10 - 182 182 -
19/02 kl 11 - 221 220 -
19/02 kl 12 - 258 256 -
19/02 kl 13 - 285 283 -
19/02 kl 14 - 297 - -
19/02 kl 15 - 288 - -
19/02 kl 16 - 259 - -
19/02 kl 17 - 222 - -
19/02 kl 18 - 181 - -
19/02 kl 19 - 147 - -
19/02 kl 20 - 127 - -
19/02 kl 21 - 128 - -
19/02 kl 22 - 149 - -
19/02 kl 23 - 183 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 301 308 330 329 297
Max. fra modell: 14/02 12 301 308 333 332 294
Max. fra modell: 14/02 00 301 302 331 330 288
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm