Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 23 43 31 -
19/02 kl 01 21 42 29 -
19/02 kl 02 21 41 29 -
19/02 kl 03 19 40 27 -
19/02 kl 04 18 39 26 -
19/02 kl 05 17 39 24 -
19/02 kl 06 16 38 23 -
19/02 kl 07 15 35 21 -
19/02 kl 08 14 34 21 -
19/02 kl 09 13 33 20 -
19/02 kl 10 12 30 19 -
19/02 kl 11 11 28 18 -
19/02 kl 12 10 28 17 -
19/02 kl 13 10 27 16 -
19/02 kl 14 9 27 16 -
19/02 kl 15 7 27 16 -
19/02 kl 16 5 27 14 -
19/02 kl 17 5 26 14 -
19/02 kl 18 5 25 13 -
19/02 kl 19 5 25 12 -
19/02 kl 20 3 24 11 -
19/02 kl 21 1 24 10 -
19/02 kl 22 0 25 10 -
19/02 kl 23 -1 24 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 22 59 58 31
Laveste værets virkning -7 -2 26 31 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm