Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -12 7 -5 14
15/02 kl 02 -18 4 -14 1
15/02 kl 03 -19 0 -19 -8
15/02 kl 04 -14 -1 -15 -9
15/02 kl 05 -7 -1 -8 -7
15/02 kl 06 -3 0 -3 -4
15/02 kl 07 1 0 1 -3
15/02 kl 08 8 2 10 4
15/02 kl 09 13 4 17 18
15/02 kl 10 14 7 21 20
15/02 kl 11 10 9 19 14
15/02 kl 12 5 10 15 10
15/02 kl 13 -2 11 9 -1
15/02 kl 14 -10 12 2 -8
15/02 kl 15 -15 13 -2 -
15/02 kl 16 -14 17 3 -
15/02 kl 17 -11 20 9 -
15/02 kl 18 -9 26 17 -
15/02 kl 19 -7 32 25 -
15/02 kl 20 -2 39 37 -
15/02 kl 21 4 45 49 -
15/02 kl 22 9 50 59 -
15/02 kl 23 8 52 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 81 118 72 41
Laveste vannstand -19 12 41 17 0
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm