Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -5 -5 -5 14
15/02 kl 02 -14 -13 -14 1
15/02 kl 03 -20 -18 -19 -8
15/02 kl 04 -17 -16 -15 -9
15/02 kl 05 -12 -10 -8 -7
15/02 kl 06 -7 -5 -3 -4
15/02 kl 07 -1 2 1 -3
15/02 kl 08 8 12 10 4
15/02 kl 09 16 20 17 18
15/02 kl 10 20 24 21 20
15/02 kl 11 18 21 19 14
15/02 kl 12 14 17 15 10
15/02 kl 13 7 11 9 -1
15/02 kl 14 0 4 2 -8
15/02 kl 15 -3 2 -2 -
15/02 kl 16 3 9 3 -
15/02 kl 17 11 19 9 -
15/02 kl 18 17 25 17 -
15/02 kl 19 23 34 25 -
15/02 kl 20 33 48 37 -
15/02 kl 21 45 64 49 -
15/02 kl 22 54 75 59 -
15/02 kl 23 54 75 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 95 119 91 65
Laveste vannstand -20 9 33 8 -14
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm