Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 7 7 7 26
15/02 kl 02 4 5 4 19
15/02 kl 03 -1 1 0 11
15/02 kl 04 -3 -2 -1 5
15/02 kl 05 -5 -3 -1 0
15/02 kl 06 -4 -2 0 -1
15/02 kl 07 -2 1 0 -4
15/02 kl 08 0 4 2 -4
15/02 kl 09 3 7 4 5
15/02 kl 10 6 10 7 6
15/02 kl 11 8 11 9 4
15/02 kl 12 9 12 10 5
15/02 kl 13 9 13 11 1
15/02 kl 14 10 14 12 2
15/02 kl 15 12 17 13 -
15/02 kl 16 17 23 17 -
15/02 kl 17 22 30 20 -
15/02 kl 18 26 34 26 -
15/02 kl 19 30 41 32 -
15/02 kl 20 35 50 39 -
15/02 kl 21 41 60 45 -
15/02 kl 22 45 66 50 -
15/02 kl 23 46 67 52 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 52 72 101 55 26
Laveste værets virkning -1 14 47 28 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm