Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 4 55 59 -
16/02 kl 01 -2 59 57 -
16/02 kl 02 -10 63 53 -
16/02 kl 03 -17 62 45 -
16/02 kl 04 -19 55 36 -
16/02 kl 05 -16 44 28 -
16/02 kl 06 -11 31 20 -
16/02 kl 07 -7 20 13 -
16/02 kl 08 -2 14 12 -
16/02 kl 09 6 16 22 -
16/02 kl 10 13 25 38 -
16/02 kl 11 15 39 54 -
16/02 kl 12 14 53 67 -
16/02 kl 13 9 62 71 -
16/02 kl 14 2 63 65 -
16/02 kl 15 -7 58 51 -
16/02 kl 16 -13 52 39 -
16/02 kl 17 -15 49 34 -
16/02 kl 18 -14 50 36 -
16/02 kl 19 -13 53 40 -
16/02 kl 20 -10 58 48 -
16/02 kl 21 -4 63 59 -
16/02 kl 22 4 68 72 -
16/02 kl 23 9 72 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 81 118 72 41
Laveste vannstand -19 12 41 17 0
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm