Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 52 71 59 -
16/02 kl 01 47 64 57 -
16/02 kl 02 39 59 53 -
16/02 kl 03 29 52 45 -
16/02 kl 04 20 48 36 -
16/02 kl 05 14 46 28 -
16/02 kl 06 12 44 20 -
16/02 kl 07 9 47 13 -
16/02 kl 08 11 53 12 -
16/02 kl 09 23 62 22 -
16/02 kl 10 31 67 38 -
16/02 kl 11 37 73 54 -
16/02 kl 12 41 79 67 -
16/02 kl 13 37 80 71 -
16/02 kl 14 32 74 65 -
16/02 kl 15 23 64 51 -
16/02 kl 16 20 57 39 -
16/02 kl 17 22 55 34 -
16/02 kl 18 24 55 36 -
16/02 kl 19 25 59 40 -
16/02 kl 20 31 68 48 -
16/02 kl 21 41 76 59 -
16/02 kl 22 54 87 72 -
16/02 kl 23 65 95 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 95 119 91 65
Laveste vannstand -20 9 33 8 -14
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm