Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 59 57 53
16/02 kl 01 - 57 54 49
16/02 kl 02 - 53 51 43
16/02 kl 03 - 45 46 36
16/02 kl 04 - 36 37 31
16/02 kl 05 - 28 27 28
16/02 kl 06 - 20 17 24
16/02 kl 07 - 13 12 19
16/02 kl 08 - 12 18 17
16/02 kl 09 - 22 37 25
16/02 kl 10 - 38 57 38
16/02 kl 11 - 54 70 52
16/02 kl 12 - 67 74 64
16/02 kl 13 - 71 70 70
16/02 kl 14 - 65 57 65
16/02 kl 15 - 51 41 49
16/02 kl 16 - 39 29 34
16/02 kl 17 - 34 23 24
16/02 kl 18 - 36 24 18
16/02 kl 19 - 40 28 17
16/02 kl 20 - 48 38 25
16/02 kl 21 - 59 55 41
16/02 kl 22 - 72 71 61
16/02 kl 23 - 81 81 74

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 60 81 118 72 41
Max. fra modell: 14/02 12 59 81 109 78 36
Max. fra modell: 14/02 00 56 74 112 74 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm