Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 48 67 55 -
16/02 kl 01 49 66 59 -
16/02 kl 02 49 69 63 -
16/02 kl 03 46 69 62 -
16/02 kl 04 39 67 55 -
16/02 kl 05 30 62 44 -
16/02 kl 06 23 55 31 -
16/02 kl 07 16 54 20 -
16/02 kl 08 13 55 14 -
16/02 kl 09 17 56 16 -
16/02 kl 10 18 54 25 -
16/02 kl 11 22 58 39 -
16/02 kl 12 27 65 53 -
16/02 kl 13 28 71 62 -
16/02 kl 14 30 72 63 -
16/02 kl 15 30 71 58 -
16/02 kl 16 33 70 52 -
16/02 kl 17 37 70 49 -
16/02 kl 18 38 69 50 -
16/02 kl 19 38 72 53 -
16/02 kl 20 41 78 58 -
16/02 kl 21 45 80 63 -
16/02 kl 22 50 83 68 -
16/02 kl 23 56 86 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 52 72 101 55 26
Laveste værets virkning -1 14 47 28 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm