Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 10 76 86 -
17/02 kl 01 6 78 84 -
17/02 kl 02 -1 79 78 -
17/02 kl 03 -9 80 71 -
17/02 kl 04 -17 80 63 -
17/02 kl 05 -20 81 61 -
17/02 kl 06 -18 83 65 -
17/02 kl 07 -15 85 70 -
17/02 kl 08 -11 89 78 -
17/02 kl 09 -4 93 89 -
17/02 kl 10 5 98 103 -
17/02 kl 11 13 101 114 -
17/02 kl 12 17 101 118 -
17/02 kl 13 16 96 112 -
17/02 kl 14 12 89 101 -
17/02 kl 15 4 82 86 -
17/02 kl 16 -6 76 70 -
17/02 kl 17 -13 72 59 -
17/02 kl 18 -16 68 52 -
17/02 kl 19 -17 64 47 -
17/02 kl 20 -16 59 43 -
17/02 kl 21 -12 53 41 -
17/02 kl 22 -5 48 43 -
17/02 kl 23 4 47 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 81 118 72 41
Laveste vannstand -19 12 41 17 0
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm