Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 71 99 86 -
17/02 kl 01 71 100 84 -
17/02 kl 02 67 98 78 -
17/02 kl 03 60 95 71 -
17/02 kl 04 52 92 63 -
17/02 kl 05 50 95 61 -
17/02 kl 06 54 99 65 -
17/02 kl 07 59 101 70 -
17/02 kl 08 64 102 78 -
17/02 kl 09 72 105 89 -
17/02 kl 10 79 110 103 -
17/02 kl 11 86 117 114 -
17/02 kl 12 88 119 118 -
17/02 kl 13 87 118 112 -
17/02 kl 14 80 111 101 -
17/02 kl 15 67 102 86 -
17/02 kl 16 53 90 70 -
17/02 kl 17 43 79 59 -
17/02 kl 18 39 73 52 -
17/02 kl 19 34 69 47 -
17/02 kl 20 33 68 43 -
17/02 kl 21 37 70 41 -
17/02 kl 22 42 76 43 -
17/02 kl 23 49 85 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 95 119 91 65
Laveste vannstand -20 9 33 8 -14
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm