Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 86 85 82
17/02 kl 01 - 84 83 80
17/02 kl 02 - 78 78 74
17/02 kl 03 - 71 70 64
17/02 kl 04 - 63 62 55
17/02 kl 05 - 61 62 53
17/02 kl 06 - 65 70 60
17/02 kl 07 - 70 81 72
17/02 kl 08 - 78 92 86
17/02 kl 09 - 89 101 102
17/02 kl 10 - 103 108 111
17/02 kl 11 - 114 109 112
17/02 kl 12 - 118 104 104
17/02 kl 13 - 112 96 94
17/02 kl 14 - 101 89 83
17/02 kl 15 - 86 80 72
17/02 kl 16 - 70 68 61
17/02 kl 17 - 59 57 53
17/02 kl 18 - 52 49 50
17/02 kl 19 - 47 44 48
17/02 kl 20 - 43 40 44
17/02 kl 21 - 41 39 43
17/02 kl 22 - 43 43 45
17/02 kl 23 - 51 50 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 60 81 118 72 41
Max. fra modell: 14/02 12 59 81 109 78 36
Max. fra modell: 14/02 00 56 74 112 74 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm