Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 61 89 76 -
17/02 kl 01 65 94 78 -
17/02 kl 02 68 99 79 -
17/02 kl 03 69 104 80 -
17/02 kl 04 69 109 80 -
17/02 kl 05 70 115 81 -
17/02 kl 06 72 117 83 -
17/02 kl 07 74 116 85 -
17/02 kl 08 75 113 89 -
17/02 kl 09 76 109 93 -
17/02 kl 10 74 105 98 -
17/02 kl 11 73 104 101 -
17/02 kl 12 71 102 101 -
17/02 kl 13 71 102 96 -
17/02 kl 14 68 99 89 -
17/02 kl 15 63 98 82 -
17/02 kl 16 59 96 76 -
17/02 kl 17 56 92 72 -
17/02 kl 18 55 89 68 -
17/02 kl 19 51 86 64 -
17/02 kl 20 49 84 59 -
17/02 kl 21 49 82 53 -
17/02 kl 22 47 81 48 -
17/02 kl 23 45 81 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 52 72 101 55 26
Laveste værets virkning -1 14 47 28 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm