Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 10 46 56 -
18/02 kl 01 11 47 58 -
18/02 kl 02 8 49 57 -
18/02 kl 03 1 51 52 -
18/02 kl 04 -9 53 44 -
18/02 kl 05 -17 54 37 -
18/02 kl 06 -21 53 32 -
18/02 kl 07 -21 55 34 -
18/02 kl 08 -18 55 37 -
18/02 kl 09 -13 55 42 -
18/02 kl 10 -5 55 50 -
18/02 kl 11 4 55 59 -
18/02 kl 12 13 55 68 -
18/02 kl 13 18 54 72 -
18/02 kl 14 17 52 69 -
18/02 kl 15 12 49 61 -
18/02 kl 16 4 46 50 -
18/02 kl 17 -6 43 37 -
18/02 kl 18 -13 40 27 -
18/02 kl 19 -17 38 21 -
18/02 kl 20 -18 36 18 -
18/02 kl 21 -16 33 17 -
18/02 kl 22 -11 30 19 -
18/02 kl 23 -3 28 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 81 118 72 41
Laveste vannstand -19 12 41 17 0
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm