Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 53 91 56 -
18/02 kl 01 53 91 58 -
18/02 kl 02 49 87 57 -
18/02 kl 03 41 78 52 -
18/02 kl 04 31 67 44 -
18/02 kl 05 24 58 37 -
18/02 kl 06 19 52 32 -
18/02 kl 07 19 49 34 -
18/02 kl 08 23 50 37 -
18/02 kl 09 27 53 42 -
18/02 kl 10 35 62 50 -
18/02 kl 11 42 73 59 -
18/02 kl 12 50 84 68 -
18/02 kl 13 54 90 72 -
18/02 kl 14 52 88 69 -
18/02 kl 15 47 81 61 -
18/02 kl 16 39 70 50 -
18/02 kl 17 28 56 37 -
18/02 kl 18 18 45 27 -
18/02 kl 19 11 37 21 -
18/02 kl 20 8 32 18 -
18/02 kl 21 8 30 17 -
18/02 kl 22 10 30 19 -
18/02 kl 23 14 37 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 95 119 91 65
Laveste vannstand -20 9 33 8 -14
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm