Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 56 57 56
18/02 kl 01 - 58 59 58
18/02 kl 02 - 57 58 58
18/02 kl 03 - 52 55 54
18/02 kl 04 - 44 47 46
18/02 kl 05 - 37 41 37
18/02 kl 06 - 32 37 30
18/02 kl 07 - 34 37 27
18/02 kl 08 - 37 42 28
18/02 kl 09 - 42 48 34
18/02 kl 10 - 50 58 44
18/02 kl 11 - 59 67 57
18/02 kl 12 - 68 75 68
18/02 kl 13 - 72 78 74
18/02 kl 14 - 69 75 72
18/02 kl 15 - 61 68 65
18/02 kl 16 - 50 56 52
18/02 kl 17 - 37 43 37
18/02 kl 18 - 27 32 25
18/02 kl 19 - 21 24 18
18/02 kl 20 - 18 19 16
18/02 kl 21 - 17 18 17
18/02 kl 22 - 19 19 21
18/02 kl 23 - 25 26 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 60 81 118 72 41
Max. fra modell: 14/02 12 59 81 109 78 36
Max. fra modell: 14/02 00 56 74 112 74 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm