Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 5 26 31 -
19/02 kl 01 11 25 36 -
19/02 kl 02 12 25 37 -
19/02 kl 03 9 25 34 -
19/02 kl 04 1 24 25 -
19/02 kl 05 -9 24 15 -
19/02 kl 06 -17 22 5 -
19/02 kl 07 -22 22 0 -
19/02 kl 08 -22 22 0 -
19/02 kl 09 -19 24 5 -
19/02 kl 10 -13 24 11 -
19/02 kl 11 -5 25 20 -
19/02 kl 12 4 25 29 -
19/02 kl 13 12 25 37 -
19/02 kl 14 17 24 41 -
19/02 kl 15 16 23 39 -
19/02 kl 16 11 23 34 -
19/02 kl 17 2 23 25 -
19/02 kl 18 -7 22 15 -
19/02 kl 19 -14 22 8 -
19/02 kl 20 -18 21 3 -
19/02 kl 21 -17 19 2 -
19/02 kl 22 -14 18 4 -
19/02 kl 23 -8 17 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 81 118 72 41
Laveste vannstand -19 12 41 17 0
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm