Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 20 46 31 -
19/02 kl 01 23 52 36 -
19/02 kl 02 22 53 37 -
19/02 kl 03 18 48 34 -
19/02 kl 04 10 40 25 -
19/02 kl 05 0 32 15 -
19/02 kl 06 -6 25 5 -
19/02 kl 07 -12 20 0 -
19/02 kl 08 -14 19 0 -
19/02 kl 09 -12 21 5 -
19/02 kl 10 -5 27 11 -
19/02 kl 11 2 38 20 -
19/02 kl 12 10 49 29 -
19/02 kl 13 18 58 37 -
19/02 kl 14 24 65 41 -
19/02 kl 15 23 65 39 -
19/02 kl 16 19 60 34 -
19/02 kl 17 9 50 25 -
19/02 kl 18 0 38 15 -
19/02 kl 19 -9 27 8 -
19/02 kl 20 -14 22 3 -
19/02 kl 21 -13 22 2 -
19/02 kl 22 -8 25 4 -
19/02 kl 23 -1 30 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 95 119 91 65
Laveste vannstand -20 9 33 8 -14
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm