Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 31 31 34
19/02 kl 01 - 36 36 37
19/02 kl 02 - 37 35 -
19/02 kl 03 - 34 31 -
19/02 kl 04 - 25 20 -
19/02 kl 05 - 15 8 -
19/02 kl 06 - 5 -1 -
19/02 kl 07 - 0 -8 -
19/02 kl 08 - 0 -9 -
19/02 kl 09 - 5 -7 -
19/02 kl 10 - 11 -1 -
19/02 kl 11 - 20 7 -
19/02 kl 12 - 29 16 -
19/02 kl 13 - 37 24 -
19/02 kl 14 - 41 - -
19/02 kl 15 - 39 - -
19/02 kl 16 - 34 - -
19/02 kl 17 - 25 - -
19/02 kl 18 - 15 - -
19/02 kl 19 - 8 - -
19/02 kl 20 - 3 - -
19/02 kl 21 - 2 - -
19/02 kl 22 - 4 - -
19/02 kl 23 - 9 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 60 81 118 72 41
Max. fra modell: 14/02 12 59 81 109 78 36
Max. fra modell: 14/02 00 56 74 112 74 37
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm