Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 15 41 26 -
19/02 kl 01 12 41 25 -
19/02 kl 02 10 41 25 -
19/02 kl 03 9 39 25 -
19/02 kl 04 9 39 24 -
19/02 kl 05 9 41 24 -
19/02 kl 06 11 42 22 -
19/02 kl 07 10 42 22 -
19/02 kl 08 8 41 22 -
19/02 kl 09 7 40 24 -
19/02 kl 10 8 40 24 -
19/02 kl 11 7 43 25 -
19/02 kl 12 6 45 25 -
19/02 kl 13 6 46 25 -
19/02 kl 14 7 48 24 -
19/02 kl 15 7 49 23 -
19/02 kl 16 8 49 23 -
19/02 kl 17 7 48 23 -
19/02 kl 18 7 45 22 -
19/02 kl 19 5 41 22 -
19/02 kl 20 4 40 21 -
19/02 kl 21 4 39 19 -
19/02 kl 22 6 39 18 -
19/02 kl 23 7 38 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 52 72 101 55 26
Laveste værets virkning -1 14 47 28 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm