Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 39 7 46 65
15/02 kl 02 33 4 37 52
15/02 kl 03 32 0 32 43
15/02 kl 04 37 -1 36 42
15/02 kl 05 44 -1 43 44
15/02 kl 06 48 0 48 47
15/02 kl 07 52 0 52 48
15/02 kl 08 59 2 61 55
15/02 kl 09 64 4 68 69
15/02 kl 10 65 7 72 71
15/02 kl 11 61 9 70 65
15/02 kl 12 56 10 66 61
15/02 kl 13 49 11 60 50
15/02 kl 14 41 12 53 43
15/02 kl 15 36 13 49 -
15/02 kl 16 37 17 54 -
15/02 kl 17 40 20 60 -
15/02 kl 18 42 26 68 -
15/02 kl 19 44 32 76 -
15/02 kl 20 49 39 88 -
15/02 kl 21 55 45 100 -
15/02 kl 22 60 50 110 -
15/02 kl 23 59 52 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 132 169 123 92
Laveste vannstand 32 63 92 68 51
Avvik gult nivå -40 -19 18 -28 -59
Avvik orange nivå -61 -40 -3 -49 -80
Avvik rødt nivå -79 -58 -21 -67 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm