Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 46 46 46 65
15/02 kl 02 37 38 37 52
15/02 kl 03 31 33 32 43
15/02 kl 04 34 35 36 42
15/02 kl 05 39 41 43 44
15/02 kl 06 44 46 48 47
15/02 kl 07 50 53 52 48
15/02 kl 08 59 63 61 55
15/02 kl 09 67 71 68 69
15/02 kl 10 71 75 72 71
15/02 kl 11 69 72 70 65
15/02 kl 12 65 68 66 61
15/02 kl 13 58 62 60 50
15/02 kl 14 51 55 53 43
15/02 kl 15 48 53 49 -
15/02 kl 16 54 60 54 -
15/02 kl 17 62 70 60 -
15/02 kl 18 68 76 68 -
15/02 kl 19 74 85 76 -
15/02 kl 20 84 99 88 -
15/02 kl 21 96 115 100 -
15/02 kl 22 105 126 110 -
15/02 kl 23 105 126 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 146 170 142 116
Laveste vannstand 31 60 84 59 37
Avvik gult nivå -25 -5 19 -9 -35
Avvik orange nivå -46 -26 -2 -30 -56
Avvik rødt nivå -64 -44 -20 -48 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm